Oversigt over hvilke forfædre der er fælles

Neden for bringes en oversigt over, hvilke engelske fætter/kusine betegnelser, der svarer til hvilke fælles forfædre.

Hvis din X er mine Y, er vi

 

Dine

Bedstefor.

Oldeforældre

Tip

Tip Tip

Tip Tip Tip

Tip tip tip tip

Tip tip tip tip tip

Tip tip tip tip tip tip

Mine

Bedstefor.

1stst cousins

1st cousins once removed

1st cousins twice removed

1st cousins three times removed

1st cousins four times removed

1st cousins five times removed

1st cousins six times removed

1st cousins seven times removed

Oldeforældre

1st cousins once removed

2nd cousins

2nd

cousins once removed

2nd

cousins twice removed

2nd

cousins three times  removed

2nd

cousins four times removed

2nd

cousins five times removed

2nd

cousins

six times removed

Tip

1st cousins Twice removed

2nd

cousins once removed

3rd cousins

3rd

cousins once removed

3rd

cousins twice removed

3rd

cousins three times  removed

3rd

cousins four times removed

3rd

cousins five times removed

Tip Tip

1st cousins three times removed

2nd

cousins twice removed

3rd

cousins once removed

4th cousins

cousins once removed

4th

cousins twice removed

4th

cousins three times  removed

4th

cousins four times removed

Tip Tip Tip

1st cousins four times removed

2nd

cousins three times  removed

3rd

cousins twice removed

4th

cousins once removed

5th

cousins

5th

cousins once removed

5th

cousins twice removed

5th

cousins three times  removed

Tip Tip Tip Tip

1st cousins five times removed

2nd

cousins four times removed

3rd

cousins three times removed

4th

cousins twice removed

5th

cousins once removed

6th cousins

6th

cousins once removed

6th

cousins twice removed

Tip Tip Tip Tip Tip

1st cousins six  times removed

2nd

cousins five times removed

3rd

cousins four times removed

4th

cousins three times  removed

5th

cousins twice removed

6th

cousins once removed

7th cousins

6th

cousins once removed

Tip Tip Tip Tip Tip  Tip

1st cousins seven times removed

2nd

cousins

six times removed

3rd

cousins five times removed

4th

cousins four times removed

5th

cousins three times  removed

6th

cousins twice removed

6th

cousins once removed

8th cousins

 

Tabellen kan fortsættes uendeligt efter samme model.

 

Hvis kun den ene af vore X/Y er fælles er vi "halv" af det samme som i skemaet ovenfor. Har vi altså kun en bedstemor til fælles og ikke en bedstefar, er vi "halvfætre/-kusiner efter den amerikanske tradition.

Amerikanerne kender i øvrigt også begrebet "double cousins". Det indtræffer, hvis vores forældre er halvdelen af et søskendepar, der hver har børn med halvdelen af et andet søskendepar. Altså Ida og Erik er søskende. De gifter sig og får børn med henholdsvis Søren og Mette, der også er søskende. Deres børn er derfor double cousins. Og så har man også udtrykket "self-cousins, men det er ikke godt og forbudt, for det indtræffer, når forældrene er søskende.

 

- Tilbage til En stor familie -

 Tilbage til Indholdsfortegnelsen