Én stor familie

Omkring tres vidner mødte frem for Storjuryen og i forbindelse med retssagerne. Tilsyneladende var de fleste af disse vidner, såvel som andre personer, der er nævnt i de forskellige optegnelser, beslægtet med hinanden på en eller anden måde. Nogle var blodsbeslægtede og andre var beslægtede gennem ægteskab. Måske havde disse slægtskabsforhold ingen indflydelse på sagen - på den anden side kan de meget vel have haft det i et vist omfang, så lad mig lige tage et nærmere kig på nogle af familieforholdene.

Dette kan i sig selv være vanskeligt, hvilket skyldes at papirerne fra sagen ofte et ret vage omkring familieforhold, mens andre dokumenter kan være ovenud detaljerede. Samtidigt betyder sprogforskelle på dansk og engelsk, at det kan være svært at finde en tilpas dansk oversættelse for et familieforhold. Et af de steder, hvor det er vanskeligst, er i forbindelse med fætter/kusine begreber. For det første hedder både fætre og kusiner "cousins" på en engelsk, og det er ikke altid at fornavne kan fortælle om kønnet. Desuden bruges "cousin" af og til meget bredt på amerikansk. I Danmark er min fætter eller kusine, en søn eller datter af en af mine forældres søskende, men i nogle sammenhænge, kan det på engelsk også omfatte andre slægtninge, som fx bedsteforældres søskendes børn eller børnebørn.

I andre sammenhænge er amerikansk langt mere præcist end på dansk. Vi har ord som halvfætter/halvkusine, som er mine forældres fætres og kusiners børn, og grandfætter/grandkusine, som er mine forældres fætre og kusiner, men så går vi ikke længere. På engelsk bruger man udtryk som "second cousin", som svarer til halvfætter og og "second cousin once removed", som svarer til grandfætter (undskyld kusiner J). "??? removed" antyder antallet af generationer mellem de to slægtninge. Man har således fælles bedsteforældre med sin fætter (cousin), men fælles oldeforældre med sin halvfætter (second cousin). Hvis mine oldeforældre er den anden persons bedsteforældre er han min grandfætter (selvom dette ord i dag også ofte bliver brugt om det, som formelt kaldes halvfætre). På amerikansk går man imidlertid endnu videre, og man kan fx tale om en "fourth cousin, three times removed". Dette opstår, hvis den ene persons tip tip oldeforældre er den anden persons tip tip tip tip tip tip oldeforældre. På dansk ville vi bare kalde en sådan person en "fjern slægtning", og vi ville formodentlig end ikke kende vedkommende, men det var anderledes i North Carolina i 1860'erne, hvor de fleste familiemedlemmer boede tæt på hinanden, og havde forholdsvis stor omgang. En oversigt over amerikanske fætter/kusine betegnelse, kan ses på dette link.

Bedre bliver det ikke af, at der i historien optræder andre fænomener, som i hvert fald på dansk ikke ses særligt ofte i dag. Det var fx helt almindeligt at to (eller flere) søskende fra en familie giftede sig med to (eller flere) søskende fra en anden familie. Det vil der komme en del eksempler på i det følgende. Børn af en sådant forhold kaldes "double cousins". Engelsk har også begrebet "self-cousin", som dog ikke optræder i sagen. Et barn er en self-cousin, hvis hans forældre er bror og søster). Selv om interfamilære forhold var helt normale, blev et sådan forhold også dengang betragtet som incest, og var forbudt. Derimod var forhold og ægteskab mellem fætre og kusiner, tanter og nevøer, onkler og niecer osv. helt almindelige, og den type forhold forekommer jævnligt blandt sagens personer.

Hvis ovenstående virker forvirrende, er det ganske forståeligt, og det bliver ikke bedre af, at vi sætter navne på forholdene. Da jeg begyndte at se på sagen omkring 2002 var jeg ganske forvirret, og det er faktisk fortsat forvirrende nu, hvor jeg skriver dette. Ikke mindst fordi de forskellige kilder nok er enige om, at nogle personer er beslægtede, men desværre ikke altid om, hvordan de er det.

Jeg har allerede fortalt om nogle familieforhold i artiklerne om de enkelte personer, men nogle af dem repeterer jeg her, foruden en del flere af alle de andre familieforhold, som forekom. Hold tungen lige i munden, så går det løs!

Familien Dula

Lad mig starte med Dula familien. På tidspunktet for retssagen, var der en masse medlemmer af denne familie i området, både i Wilkes, Watagua og Caldwell Counties. De nedstammede stort set alle fra tre brødre William C. Dula, John Dula og Bennett Dula samt en søster, Judith Dula. Der var andre søskende, men deres efterkommere spillede ikke nogen rolle i Tom Dooley sagen; og der var også andre Dula'er i området, som var senere tilflyttere, og som heller ikke var implicerede i sagen.

William Dula havde været officer i de amerikanske tropper under Frihedskrigen mod England, og var kendt som Captain Dula. Han var den første Dula, som flyttede til Happy Valley, og havde grundlagt en stor plantage ved floden. Han var født i 1755 og mødte efter frihedskrigen Theodocia Beasley McMullen. De stak af sammen og fik fire børn. Thomas Beasley Dula var født i 1782, Elizabeth Betsy Dula, var født i 1784, Ann Nancy Dula i 1786 og William Beasley Dula i 1788. Den 5. april 1790 blev William og Theodocia (bare kaldet Docia) så endelig gift. Derefter fik de yderligere to børn, Mildred Amelia Dula, født 1793 og Sarah Dula født i 1797.

Nogen tid efter Captain William, flyttede også hans yngre bror Bennett (født 1764) til dalen. Også han etablerede en større plantage, men en stor del af hans jord, lå dog i bakkerne omkring Happy Valley. Med sig bragte Bennett en søn, William Lee Maguire Dula, født omkring 1785. Han var formodentlig Bennetts søn fra et tidligere forhold (eller evt. en søn af en anden Dula, som var i pleje hos Bennett). I hvert fald var han næppe søn af Bennetts senere hustru. Den 10. april 1791 giftede Bennett sig med Anna Stowe (eller Stoe, som det er registret på ægteskabslicensen) De to fik yderligere ni børn; fem sønner og fire døtre. Sønnerne var Thomas P (som blev far til Tom Dooley), John, Jefferson, Riley og Bennett J. Jr. Døtrene var Judith, Sarah, Mary og Mary! Den første Mary blev kaldt Polly, og den anden blev døbt Mary Eliza, så hun blev muligvis kaldt Eliza. Bennets senere børn blev født mellem 1792 (Judith) og 1815 (Bennett Jr.).

De fleste af Williams og Bennetts børn havde selv store børneflokke. Thomas B. Dula blev gift med Elizabeth Hulme i 1803 og de fik otte børn; William B. Dula blev gift med Sarah Pogue og fik syv børn. Bennetts datter Sarah giftede sig med William Ferguson og de to fik 11 børn. William Lee Maguire Dula, gift med Mary Ferguson havde seks børn. Noget tilsvarende gælder for de fleste af de øvrige søskende. Så allerede i andet led efter William og Bennet var der mere end 70 efterkommere efter de to brødre. Thomas P. Dula, Tom Dooleys far havde fx mindst fem eller seks* børn: Anna, William, Sarah, John, Lenny, Eliza og Thomas C. (Tom) og kan have haft flere, født mellem hans bryllup med Mary Keaton i 1822 og 1827, hvor Anna blev født, og i de seks år der gik mellem Lenny, født 1838 og Tom, der blev født i 1844 .

* Som nævnt i en anden artikel, findes Lenny ikke i folketællingerne fra 1860, så der er en vis tvivl om hans eksistens, men da alle kilder er enige om, at de to brødre, der blev dræbt under krigen, hed John og Lenny, går jeg ud fra, at han simpelthen flyttede meget tidligt hjemmefra.

For at gøre forvirringen større, havde Toms farfar, Bennett som nævnt to døtre, der begge hed Mary, og det var ikke den eneste gang i Dula slægten at to børn i samme familie havde samme navn. Blandt Thomas B's otte børn var James Alfred Dula og James Wesley Dula og hans bror William Beasley Dula havde også en søn ved navn James E. Dula. De to brødre havde også hver en søn, der hed Thomas. Alle disse børn blev selv gift og fik typisk mange børn. Mange af disse blev opkaldt efter bedsteforældre, forældre, onkler, tanter eller ældre fætre og kusiner. I det hele taget, var der et begrænset antal navne, som gik igen i de enkelte familier.

For yderligere at forvirre senere interesserede, blev mange unge også (måske) lykkeligt gift med slægtninge, hvilket ikke hjælper til forståelsen af, hvem der var hvem. Her er et par eksempler på dette inden for Dula slægten.

 • Bennett Dulas datter, Sarah, giftede sig som allerede nævnt med William Ferguson, og de fik 11 børn. Blandt disse børn  William Ferguson Jr. I sit andet ægteskab giftede han sig med Ann Dula, en datter af John Dula, endnu en af Bennetts sønner. William og Ann var altså fætter og kusine.
 • En søn af Ann's far, John Dula og hans kone Mary Privett, (som i øvrigt var blevet gift i 1827), var James Horton Dula. Han blev gift med Orilla Dula.
  Orilla var datter af Harrison Harvey Dula, og Harrison Harvey var søn af Johns bror, William Lee Maguire og dermed var også fætter og kusine, eller rettere de var "first cousins, once removed", fordi, der var en generation mellem dem. Orillas oldefar var også James Hortons' farfar**.
 • Hvor det i dag er undtagelsen snarere end reglen, at en mand er yngre end sin hustru (selv om det modsatte forekommer), var det langt mere almindeligt dengang, at hustruen var ældst. Harrison Harvey Dulas datter Anna A. Dula var således 10 år ældre end sin mand James Hendricks. William Hulme Dula, søn af Thomas Beasley Dula var tre år yngre end sin hustru Sarah Witherspoon. Sarah Witherspoons mor var i øvrigt, Elizabeth Dula, ligesom Thomas B. datter af Captain William Dula, og dermed var William Hulme og Sarah også fætter og kusine.

** Ægteskaber på tværs af generationer var helt normale på det tidspunkt på grund af den store aldersforskel mellem søskende. I dette tilfælde var William Lee Maguire Dula 15 år ældre end sin bror, John Dula. Harrison Harvey Dula, der var Williams ældste søn, blev født i 1817 og hans datter Orilla var født i 1856. James var Johns yngste søn og var født i 1843 og der var dermed kun 13 år mellem brud og brudgom, selv om de var fra hver sin familiegeneration.

Blev unge ikke gift med deres egne slægtninge blev de ofte gift ind i den samme familie. Af Bennett Dulas tre børn, var tre af dem gift med tre søskende.

 • William Lee Maguire Dula var gift med Mary "Polly" Ferguson
 • Sarah Dula var gift med William Ferguson
 • Mary Eliza Dula var gift med Thomas Ferguson.

Alle de tre Fergusons var børn af Thomas Ferguson og Edith Foster. Der kommer flere eksempler på ægteskaber mellem besvogrede nedenfor.


Tilbage til selve sagen.

 • Vidnerne Thomas Maguire Dula og William Carson Dula*** var sønner af henholdsvis William Lee Maguire Dula og Williams søn Harrison Harvey Dula, hvilket gør dem til henholdsvis Toms fætter og søn af Toms fætter (1 st cousin once removed).
 • Rufus D. Horton (D står for Dula) som optrådte som karaktervidne til fordel for Mary Dula, var søn af general William Horton og Mildred Amelia Dula, nævnt ovenfor. Hun var datter af kaptajn William Dula. Så Rufus D. Horton var faktisk Toms halvfætter.
 • Rufus havde to onkler, der vidnede under retssagen. Den ene var Phineas Horton, en købmand og bror til general William Horton. Den anden var David E. Horton, som også var bror til både General William Horton og Phineas (eller Phenias) Horton. David Horton giftede sig med Sarah Dula, kaldet Sallie; Sarah var søster til William Hortons kone Mildred!
 • En af David Horton og Sarah Dula's døtre var Sarah Louise, der var gift med med Tom Dooley vigtigste modstander, James Isbell. Isbell var altså gift med Toms halvkusine.
 • Også i denne familie, var søskende gift "på tværs" idet Sarah Hortons bror, Larkin, var gift med James Isbells søster, Marie Louise.

*** Med stor hjælp fra Ms Rachel Anders, en efterkommer af William Carson Dula, har jeg fundet ud af, at denne del af familien i årevis var kendt som "Maguire Dula'erne", og at Carson Maguire, der omtales flere gange under retssagen, og som også selv var vidne, selv om vi ikke ved, hvad han sagde, formentlig var den samme som William Carson Dula. Vi ved, at William Carson Dula (og derfor sandsynligvis også Carson Maguire) blev født i 1844 og gjorde tjeneste i 42. North Carolina Interiregiment, kompagni K sammen med Tom under borgerkrigen. I folketællingen fra 1870 var William Carson gift med Cordelia (født Jones), og de havde to børn, Calvin, alder 2 år og Gaither, 7 måneder gammel. William C og Cordelia var blevet gift 6. oktober 1865, så selv om det ikke nævnes i papirerne fra sagen, hvor Carson omtales son "den, der skaffede Tom spiritus dagen før mordet", var han allerede gift, da mordet fandt sted. I 1880 var Cordelia død eller flyttet, og William boede alene med fem sønner mellem 12 år (Calvin) og 3 år (Alphus).

I den arrestordre, som blev udstedt af fredsdommeren i Elkville, Pickens Carter i juni 1866, blev - udover Tom - omtalt to andre Dulaer: Ann Pauline Dula og Granville Dula. Jeg har i artiklen om
Pauline, omtalt muligheden for at Ann Pauline Dula og Pauline Foster faktisk var én og samme person. Ann Dula og Granville Dula var børn af Toms fars yngste bror, Bennet J. Dula, Jr. og hans kone, Minerva Adeline Brown, hvilket gør dem til Toms helfætter og helkusine. I 1850 boede Ann (7 år) og Granville (4 år) hjemme hos deres forældre. I hjemmet boede også deres etårige søster, Clarissa, og den 78-årige Anna Dula, som givetvis har været Bennetts mor, altså Tom Dooleys farmor. Senere fik Bennett Jr. og Minerva yderligere fire børn, hvoraf den yngste datter, født omkring 1865 fik det imponerende navn, Queen Victoria Dula.

En anden af Toms fætre var George Anderson Dula, søn af William Lee Maguire Dula og bror til Harrison Harvey.  George A. Dula giftede sig med Mary Eliza Stennet, og de fik blandt andre en søn, George Anderson Dula Jr. Ifølge nogle slægtstavler giftede George Jr. sig med Toms søster, Eliza, og det var disse to, som fik udleveret Toms lig efter henrettelsen, hvilket også John Foster West tror ("The Ballad of Tom Dula", s. 62). Nogle kilder mener, at søsteren, som fik liget udleveret, snarere var den Annie eller Anna E. Dula, som var gift med Micajah Hendrix. Til fordel for dette synspunkt taler folketællingsoptegnelser fra 1880 fra Watauga County, der konstaterer, at i huset hos Annie og Micajah boede en Mary Dula, alder 79 (svigermor) og en Eliza Dula (svigerinde). Hvis disse faktisk var Toms mor og søster, må denne Anna altså have været hans søster, og han havde jo faktisk en næsten 20 år ældre søster ved navn Anna. I så fald giftede Eliza i sig ikke med George A. Jr., hvilket faktisk bekræftes et andet sted i folketællingen. I 1880 fandtes kun én eneste Anderson Dula. Han var 15 år gammel (født i 1865), og søn af Eliza Dula. Hun var leder af husstanden, og boede med sine fire sønner, og sin mor, Sally Stinnet. Tilsyneladende var hendes mand død på det tidspunkt. Her tror jeg, at Foster West har fået blandet tingene sammen. Mary Eliza Stennet eller Stinnet, også kaldet Sally, var gift med George Anderson Dula og det var hende, der var i live og leder af sin egen husstand i 1880. Den Anderson Dula, som slægtstavlen hævder, var gift med Toms søster, Eliza, er blevet forvekslet med den Anderson Dula, som var Mary Elizas søn. Dette bekræftes af hjemmesiden FindAGrave, hvor man kan se, at (George) Anderson Dula Jr. var søn af George Anderson Dula Sr. og Mary Eliza Stinnett, og at han var gift, ikke med Eliza Dula men med Sara Isabelle Adkins. Sarah Adkins var i øvrigt datter af et andet af sagens vidner, Drewry eller Drury Adkins.

Sandsynligvis var Toms søster Eliza slet ikke gift. Nogle senere historier fortæller at Eliza Dula havde et mindre fysisk handicap, som gjorde at hun ikke gik godt. Dette kan dog ikke bekræftes i samtidige kilder, men gift blev hun næppe.

Rufus Dula Hall, et andet vidne, var en uægteskabelig søn af en Judith Hall. Judith Hall var selv datter af Tom Dooleys fars faster, Judith Dula, og hendes mand, Thomas Hall. Rufus Hall var således også Toms halvfætter. Rufus Hall var gift med Nancy Tripplett, der var datter af Lewis Tripplet, en bror til Laura Fosters farmor. Så Rufus var beslægtet med Laura Foster gennem ægteskab. Nancy Triplett Halls tante, Anny Triplett, var gift med Thomas Maguire Dula, Toms fætter. Nancys søster, Cynthia Triplett, giftede sig med sin svogers bror, Harrison Harvey Dula og var altså mor til William Carson Dula og flere andre tidligere omtalte Dulaer. Cynthia var et af anklagerens vidner under retssagen. I øvrigt blev en af ​​Anny og Thomas Maguires døtre, Ellen Dula, senere gift med Sidney B. Walsh, et andet vidne.

Judith Hall, Rufus Dula Hall's mor fik i alt fem uægte børn. Et andet af ​​disse børn var Martha Hall, der blev gift med James Gilbert. De havde en datter, Louisa, der senere blev gift med James Melton efter Ann Meltons død. Louise havde en datter Ellen, født i 1861, der opholdt sig hos sin mors onkel, da hendes mor blev gift med James Melton, og her blev hun boende, i hvert fald til 1880. Ellen fik senere en søn, Wade, som var en af John Foster Wests kilder til The Ballad of Tom Dula. Wade var formodentlig født uden for ægteskab, da han havde sin mors efternavn. I 1900, da Wade var 11 år gammel, boede han og moderen hos en Mary Hall, formodentlig en tante.

Micajah Hendricks, et andet vidne, var - som fortalt ovenfor - gift med Anna / Annie Eveline Dula, der efter alt at dømme var Toms søster. Endnu et vidne, George W. Hendricks var gift med Mildred Dula. Ikke den samme Mildred, som var gift med William Horton, men en datter af William Beasley Dula, en fætter til Tom Dooleys far. Mildreds søster, Martha Dula var gift med Georges bror James M. Hendricks. Han må ikke at forveksles med James K. Hendricks, der var gift med Anna A. Dula, en datter af Toms fætter Harrison Harvey Dula. Anna A. og James K. have en datter, Savannah Adline Hendricks, som giftede sig med endnu en Thomas Dula, i dette tilfælde en søn af Thomas Maguire Dula og Anny Tripplet.

Læg mærke til, hvor mange kvinder i Dula slægten, der hed eller blev kaldt Ann, Anna, Anny eller Annie. Alle disse Annaer er med til at gøre familieforholdene vanskelige at gennemskue, og det samme gælder de mange mandlige familiemedlemmer, der hed Thomas og William.

Dr. George N. Carter, den læge, der behandlede alle de involverede i sagen for syfilis og som undersøgte Lauras lig, da det blev fundet, var gift med Julie Josephine Jones. Julie var datter af Catlett Jones og Ann Dula. Denne Ann var endnu en datter af kaptajn William Dula, og dermed kusine til Tom far, hvilket gør Juliett (Jones) Carter til Toms halvkusine. Juliett Carter var også kusine til James Isbell hustru, Sarah Louise og til vidnet Rufus Dula Horton. Dr. Carter selv var halvfætter til borgerkrigsgeneralen Robert E. Lee, men han havde – trods alt - intet at gøre med sagen :-).

En masse Fosters

Også et stort antal mennesker, med navnet Foster forekommer i historien. I modsætning til Dula'erne er det temmelig svært se, om og hvordan disse Fosters er beslægtede. Vi ved dog at i hvert fald nogle af dem var, og det har de fleste andre nok også været. Ifølge en artikel i avisen Statesville American fra oktober 1866, var Ann Melton og Laura Foster fjerne slægtninge, men avisen uddyber desværre ikke dette forhold.

Offeret Laura Foster var selvfølgelig en Foster og som beskrevet ovenfor var hun beslægtet med James Meltons senere kone, Louisa Gilbert. Hendes far var Wilson Foster, og hendes mor var Martha (kaldet Patsy) Foster, født Bowman. Wilsons forældre var Thomas B. Foster og Frances Tripplet. Thomas og Frances havde 11 børn, hvoraf Wilson var det tredje. Wilson og Mary havde sammen fem (måske otte) børn**** hvoraf Laura var den ældste. Laura havde to brødre ved navn James og en af ​​disse var vidne i retssagen, sandsynligvis James Thomas Foster, født i 1845. James blev senere gift med Jane Adkins, en slægtning til én af de vicesheriffer, der anholdt Tom Dooley. Dr. Billy Foster anfører i sin bog, "The Foster Family of Flanders, England and America" *****
fra 1989, at Ann Melton skulle være datter af Wilson Foster og Mary Bowman og dermed Lauras helsøster, som nogle af legenderne påstår, men alle de officielle kilder fra datiden siger, at hun var datter af Lotty Foster. Desuden tror Dr. Foster at Wilson døde allerede i 1862 eller 63, hvilket ville have gjort det svært for ham at vidne både i 1866 og 68.

**** Kilderne er ikke helt enige om antallet. De fleste omtaler fem børn, men en hjemmeside med en Foster genealogi (Tennessee Fosters) nævner otte navne på børn: Laura, James Thomas, Beverley, James Elwood, Marshall, Mary Louise, Elizabeth og Emma. De kilder, som kun omtaler fem børn, nævner typisk ingen af de tre yngste piger (som i henhold til ovenstående hjemmeside var født i hhv. 1854, 1856 og 1858).

***** Jf indlæg af Pam Reid på Rootsweb.

Hvem var Lotty Foster så? Tjah, det er svært at sige. I folketællingen fra 1850 blev hun kaldt Lotty eller Letty Triplett. Hun havde tre børn, Pinkney, Angeline (Ann) og Thomas. Hun boede på det tidspunkt i husstanden hos ​​en James Brown, som vi ikke ved mere om, bortset fra at han var gift med Nancey Brown, født Brookshire. Dengang var Lotty 30 år gammel, så hun må have været født omkring 1820.
Historikeren Faye Moran skriver på sin hjemmeside, at noget tyder på, at Ann og Laura var "fourth cousins", hvilket indikerer, at de havde fælles tip tip oldeforældre. Faye Moran mener, at Lotty Foster var datter af en Martin Triplett som giftede sig med en Nancy Brown, datter af James og Nancey. Martin og Nancy blev skilt, men først efter at Nancy havde fået børn. Et af disse børn kunne være Lotty, som måske så er vokset op hos sine bedsteforældre, efter sin mors død, og altså stadig boede der med sine egne tre børn, da hun var 30 år. Martin og Nancy blev gift i 1820, så Lotty kunne sagtens være deres datter. Desværre forklarer ovenstående ikke, hvordan dette gør hende til en slægtning af Laura, med mindre denne Martin Triplett var i familie med Laura Fosters farmor, hvilket jeg ikke har kunne får bekræftet med sikkerhed. Moran foreslår også, at Pinkney Foster var den samme Pinkney A. Foster, som indtrådte i det  26. North Carolina Infanteriregment  i juni 1861******. Jeg er ikke helt sikker på, om dette er korrekt. Findagrave.com kender kun en Pinkney A. Foster, født 1841 og død i 1910, og hans forældre var John og Mary Foster, ikke Lotty Foster eller Triplett.

****** Who was Anny Foster?

Ti år senere, i folketællingen fra 1860, var Lottys efternavn stadig Triplett, og hun havde nu sin egen husstand, der ud over hende selv bestod af Pinkney (18), Thomas (11), Martha (6), Lina (3) og Triplett (1). Ann var på det tidspunkt blevet gift med James Melton og flyttet hjemmefra.

I 1870 var der ingen der hed Tripplet, så dette barn kan være død som spæd, og Triplett kan meget vel have været efternavnet, hvis barnet ikke var døbt endnu på tidspunktet for folketællingen. I 1870 kaldte Lotty sig Foster, ligesom Ann gjorde, da hun blev gift og som hun selv og hendes børn gjorde under retssagen. De hjemmeboende børn, som også hed Foster, var Martha (15), Linny (12) og Marshall (7).

I 1880 kan vi muligvis identificere Lotty som Caroline Tripplet*******, der boede hos sin søn Marshall (20), hans kone, hendes egen datter Ellen og en niece af Marshalls, Betsy (9). Hvis nogen under sig over, hvordan Marshall, som var syv i 1870 kan være blevet tyve i 1880, er det helt normalt at finde den slags fejl i folketællingerne, hvor alderen slet ikke harmonerer med tidligere eller senere folketællinger. Jeg har givet andre eksempler i andre artikler, og der vil komme flere senere. Det undrer mig dog, hvordan Lotty kunne have en 16-årig datter i 1880, som ikke er nævnt i 1870, med mindre hun ikke boede hjemme, da hun var seks. Man så ofte at familier med mange børn "udstationerede" nogle af dem hos andre, måske bedre stillede familiemedlemmer. Hvem Betsy er datter af, ved vi ikke, men det kan have været et af Lottys andre børn, fx Thomas, som i 1880 ville være 31 og sagtens kunne have en datter på ni.

******* Det gør Faye Moran på sin hjemmeside. Se Who was Anny Foster?

Et sted mellem 1860 og 1866 må Lotty have ændret sit efternavn, da hun blev kaldt Foster under retssagerne, og et sted mellem 1870 og 1880, må hun have ændret det tilbage igen. Ann brugte allerede navnet Foster i 1859, da hun blev gift selv om hendes mor stadig kaldte sig selv Triplett et år senere. Årsagen til navneskiftet kender vi ikke, og den vil nok heller aldrig blive afsløret. Nogle kilder mener, at hun giftede sig med en Foster, men det må i givet fald have været efter 1860, siden hun fortsat hed Triplett i den pågældende folketælling, men hvorfor hed Ann så allerede Foster, da hun giftede sig i 1859? Jeg har ikke kunne finde nogen information om, at Lotty Foster skulle været blevet gift i nogen officielle kilder, men det er ikke des samme som at hun ikke kan være blevet det. Der kan dog tænkes en forklaring, nemlig at hun er blevet gift kort før Anns bryllup i 1859. Folketællingerne foregik, ved at man mødte op og selv fortalte, det man vidste. Hvis hun i 1860 kom til at sige Triplett af gammel vane, ville registreringsmanden, formodentlig ikke opdage noget, og bare skrive det ned, og så ville alle hendes børn også blive registreret som Tripletts. Men hvis dette er forklaringen, må man undre sig over, hvor ægtemanden så er i denne folketælling.

I sagen forekommer yderligere et par Fosters. Den ene var James Foster, og vi ved, at han var Lauras lillebror. Thomas Foster var Ann Meltons yngre bror, og han kan have været den Thomas A. Foster, der døde i Wilkes County den 11. januar 1923. Hvem var så Samuel Foster og Tiny Foster, som begge vidnede under retssagen? Vi ved, at Samuel Foster og Ann Melton tog til Watauga County for at overtale Pauline til at vende tilbage til Elkville efter at hun, efter mordet, var rejst hjem sammen med sin bror. Sam Foster kan altså ikke, som nogen tror, være Paulines bror. Hvis min hypotese om Ann Pauline Foster var den samme som Ann Pauline Dula, så kan hendes bror have været Granville Dula, og Sam Foster kan have været hendes senere mand. Hvis Ann P. Dula og Ann P. Foster ikke var én og samme, kan Samuel Foster har den været bedstefar, som Pauline brugte som påskud for sit besøg i Elkville. Jeg formoder, Tiny Foster kan have været en af ​​Lotty Fosters børn, måske hendes søn Marshall, på det tidspunkt omkring 7 år gammel. Det kan også have været Lottys 9-årige datter Lina (kort for Carolina?), da hendes anden datter Martha (13) også vidnede.

Som jeg allerede har vist, var der også Tripletts gift ind i Dula familien. Var Ann Triplett Foster Melton forfædre blandt dem? Og hvad med Fosters? Tom Dooleys far, Thomas P. Dula, havde som tidligere nævnt en bror, William Lee Maguire Dula og to andre søskende, som alle blev gift med Ferguson-søskende. Moderen til de tre Ferguson børn var Edith Foster, som var faster til Laura Fosters far, Wilson. Så Tom Dooley var - om end langt ude - beslægtet med Laura gennem ægteskab.

Jeg vil ikke komme ret meget mere ind på Pauline Foster. Hun sagde under retssagen, at hun var en fjern slægtning til Ann Melton, men forklarede ikke, hvordan de var beslægtede. Til gengæld nævnes der intet om familierelationer mellem Pauline og Tom Dooley, så hvis hun faktisk var Toms kusine, er det ikke nævnt i referaterne fra sagen. En samtidig avisartikel påstod endvidere, at hun var uægte kusine til Laura, men uddybede ikke forholdet yderligere. Hendes familieskab med Laura Foster er lige så sandsynligt, som det modsatte. Fra hendes eget udsagn ved vi dog, at hun kendte Laura og besøgte hende, før hun flyttede til Elkville i foråret 1866.

Andersons, Scotts og Witherspoons

George Washington Anderson, Toms ven fra hæren, var bror til Mrs James Scott. Hun hed formodentlig Cecilia, men kilderne er ikke helt enige - end ikke folketællingerne. I folketællingen fra 1870 kaldes hun Selia. I 1880 er hun registreret som Seale. I referaterne fra retssagen kaldes hun oftest bare Mrs. James Scott, men en enkelt gang omtales hun som Celia og sådan er hun også registreret i folketællingen fra 1860.  Så hendes navn har nok været Celia eller Cecilia. Hun var gift med James Scott og både i folketællingen i 1870 og igen i 1880, blev de registreret som boende sammen med en søn, James P., født i 1862 og derfor er 4 på tidspunktet for mordet. Begge ægtefæller var vidner under retssagen, men vi kender kun Celia Scotts udsagn i dag. Hvad James vidnende om er gået tabt.

Fru Scott havde flere søskende, blandt dem Eliza Anderson, Rebecca Anderson og James Anderson, der alle var vidner ved retssagen. Deres mor var Sarah Anderson, kaldet Sallie. Faderen er ukendt i dag. I 1870 var Sara registreret som "husmoder", mens ingen "Head of Household" (leder af husholdningen) blev registreret. I 1880 blev George Wasington Anderson registreret som Head of Household og hans mor boede sammen med ham. Dengang var George tilsyneladende ikke gift endnu, men senere blev han gift med en Mary Brown. De to havde mindst syv børn sammen, og en af ​​disse, Roxie Anderson Triplett døde så sent som i 1984, 99 år gammel.

Anderson og Scott familierne viser et andet eksempel på fejl i registreringerne i folketællingerne.  I 1860 blev George Washington registreret som værende 13, i 1870 var han 25, men i 1880 var han kun blevet 32. Da han var nogenlunde lige gammel med Tom Dooley, må vi gå ud fra, at det i dette tilfælde var folketællingen i 1870, der var korrekt, ikke mindst fordi han jo også kom ind i hæren nogenlunde samtidigt med Tom, og det ville han næppe have gjort, hvis han kun var 14. Hans søster Selena var 7 i 1860 og 17 i 1870, men var kun blevet 23 i 1880. Moderen, Sarah var 40 i 1860, 50 i 1870 men til gengæld 70 i 1880! Eliza var henholdsvis 12, 19 og 26 så hun blev åbenbart kun 7 år ældre for hver ti år, der gik. Rebecca blev registreret som hhv. 21,  30 og 45. Celia  selv var 18 i 1860, 35 i 1870 og kun 42 i 1880. Hendes mand, James Scott var til gengæld 26 i 1870 og 47 i 1880! Af en eller anden ejendommelig grund, var sønnen James P. faktisk blevet 10 år ældre mellem de to folketællinger, og en anden af Celia Scotts brødre, Sidney Anderson var 9 i 1870og 19 i 1880, så nogle blev registreret korrekt, mens andre ikke gjorde. Jeg gætter på at James Scott sandsynligvis har været 36, ikke 26 i 1870 og at de 47 i 1880 derfor passer (med hensyntagen til hvornår han havde fødselsdag i forhold til datoen for folketællingen).

Der blev nævnt yderligere to Scotts under sagen. Elizabeth "Betsy" Scott og Angeline P. Scott. Angeline boede nær floden i Caldwell County, og det var på vejen i nærheden af ​​hendes hus, at Betsy Scott hævdede at have mødt og talt med Laura, den dag hun forsvandt. Elizabeth (Betsy) Scott var nabo til Wilson Foster, og hun kan meget vel have været den samme Betsy Scott, som, blev født i 1836, som datter af Russel Scott og Mary Nancy Webb. Mary Nancy Webb var datter af John Webb og Nancy Hall, og Nancy Hall var datter af en Samuel Hall, som var bedstefar til Rufus D. Hall 's mor Judith. Betsy Scott og Rufus Hall synes derfor at have været halvfætter og halvkusine - som så mange andre i sagen.

Ved retssagen i Wilkes, var W. H. Witherspoon registreret som vicesherif. Blandt vidnerne var Lucinda Witherspoon, Alfred Witherspoon og Theodocia Witherspoon. W. H. kan have været den samme W. H. Witherspoon, der boede i Ashe County i 1880 med sin kone Clarissa og deres syv børn. I husstanden var også William P. og Nancy Witherspoon, William H. 's forældre. Lucinda Witherspoon var 37 i 1870, mulat og levede i Caldwell County. Måske var hun tidligere slave hos familien Witherspoon. Mange frigivne slaver tog navn efter den familie, de havde været slaver hos. Alfred var et af vidnerne, og det blev understreget i vidnelisten, at han var farvet, og han kan også have været en frigiven slave. Theodocia kan være blevet gift efter retssagen, for jeg har ikke kunnet finde hende i senere folketællinger, men i 1860 var hun 9 år og boede hjemme, så hun har været 15, da begivenhederne fandt sted. Familien Witherspoon boede i dalen nord for floden, mellem David Hortons og Rufus D. Hortons hjem, og de var særdeles velhavende, hvilket jeg vender tilbage til i en senere artikel. Nogle Witherspoons var gift ind i Dula familien. En af Captain William Dula døtre, Elizabeth Dula var gift med en kaptajn John Witherspoon. William Dulas barnebarn, William Hulme Dula, søn af Thomas Beasley Dula, blev gift med Sarah Howard Witherspoon, datter af Elizabeth og John, og dermed hans kusine, som allerede nævnt.

Familien Melton

Sarah Meltons gravsten

Billedet til venstre viser ¨Sarah Ann Melton Walshs grav på Meltonfamiliens familiegravsted nær den nuværende Gladys Fork Road i Ferguson. Sarah Ann var James Meltons søster og altså Ann Meltons svigerinde. Hun blev gift med et af vidnerne i sagen, Bennett Walsh.

Jeg tror at jeg må have overbevist alle læsere om, at mange af de personer, der var involveret i sagen, var beslægtede med hinanden på eller anden måde. Så lad mig lige afslutte denne artikel med at omtale familien Melton. James G. Melton, Anns mand og hans bror Alexander, født omkring 1846, vidnede under retssagen. Den tredje bror, Francis, født ca. 1837, afgav af eller anden grund ikke vidneudsagn, selv om han tilsyneladende var mere involveret end Alexander. Alexander bliver ikke nævnt én eneste gang i de eksisterende vidnesbyrd, mens Francis er nævnt et par gange. Både James G. med sin nye familie og Francis med sin flyttede til Caldwell County engang mellem 1870 og 1880, måske da James var blevet gift med Louisa Gilbert. To af Francis' børn, Julius og Almeda blev gift med to søskende, Julia og John Barlow, og en ældre datter af Francis, Sarah Melton, giftede sig med de to Barlow-søskendes onkel, John Barlow. Familien Barlows var gennem ægteskab beslægtet med familien Bowman, og dermed også med  Laura Foster. Alexander Melton er forvundet i glemselens tåger, og han er måske død ung, for han kan ikke findes i folketællingen fra 1880.

 
Også andre vidner var sandsynligvis relateret til hinanden, John Winther Winkler var bror til Wiley Winker, som blev gift med Lucinda Dula, en datter af William Beasley Dula. James Melton havde en søster, Sarah Ann, der var gift med vidnet Bennett Walsh, en bror til Sidney B. Walsh, som også videnede undersagen, og så videre, men jeg må hellere stoppe her, før går for vidt.

Tilbage til Indholdsfortegnelsen