Lotty (Carlotta) Foster

I den første version af min beskrivelse af moderen til Tom Dooleys medanklagede, Ann Melton, omtalte jeg, at hun var en underlig, flygtig person, i hvert fald når det gælder vores viden om hende. Det mener jeg stadig, men jeg er dog blevet noget klogere, siden jeg skrev den artikel tilbage i 2012. Allerede i artiklen om Ann Melton, var jeg inde på hendes skift af navn, men det tror jeg nu, at jeg har fundet en - i hvert fald mulig - forklaring på. Og den kommer så i denne artikel. Med udgangspunkt i folketællingerne, samt informationer jeg har fået fra andre, der forsker i sagen, er jeg nået frem til følgende:

Af folketællingen fra 1850 fremgår at Lotty, under navnet Triplett, boede hos en familie Brown med sine på det tidspunkt tre børn, Pinkney, Angeline og Thomas, der var henholdsvis 8 år, 7 år og 7 måneder gamle. Disse børn hed også Triplett. Lotty selv var anført til at være 30 år, og altså født omkring 1820. I den håndskrevne folketælling kan hendes navn læses som Letty, men der er ingen tvivl om, at det er den samme person, der er tale om. Navne blev skrevet (stavet) som nedskriveren hørte dem og troede at de skulle staves, hvilket der er mange eksempler på i diverse folketællinger fra den tid. Det var ikke almindeligt at folk kunne læse og skrive, og derfor var de ikke i stand til at korrigere sådanne stavefejl. Lotty selv er i alle folketællinger anført som analfabet.

James og Nancy Brown var forholdsvis velstående, og ejede et pænt stort landområde i Yadkin River floddalen. De havde en datter. Nancey, som i 1820 blev gift med Martin Triplett. Den yngre Nancey døde allerede i 1822, men inden da havde hun nået at få to børn. I folketællingerne fra den periode blev navnene på børn ikke registreret, kun antal, køn og alder, men jeg er sikker på, at det ældste barn - og måske årsagen til at de blev gift - var Lotty, som måske var døbt Carlotta eller Charlotte. Under retssagen mod Tom Dooley omtales hun som Carlotta, men det kan igen være en skrive/læsefejl, da også papirerne her er håndskrevne. Måske er Nancey død i barselsseng med barn nummer to, det fremgår ikke af nogen kilder. Samme år som Nancey døde giftede Martin Triplett sig igen, denne gang med Mary Winifred Hall, der var datter af Judith Dula og Thomas Hall. Judith Dula var en søster til Tom Dooleys bedstefar, Bennett Dula. Og så bliver det et gæt, men et kvalificeret et af slagsen. Efter at Martin Triplett blev gift igen og fik børn med Mary Hall, er Lotty og måske hendes bror/søster flyttet ind hos sin mormor og morfar. Muligvis har der simpelthen ikke været plads i Triplett hjemmet til flere børn, men der kan selvfølgelig også tænkes andre årsager. Om Lotty boede hos bedsteforældrene helt frem til 1850, eller om hun flyttede hjemmefra for så at flytte tilbage igen, er umuligt at sige i dag, men hun er ikke registreret selvstændigt i tidligere folketællinger.

Dr. John Fletcher har en anden historie i sin bog The True Story of Tom Dooley. Dr. Fletcher mener, at Nancey og Martin Triplett var Lottys svigerforældre og at hun var gift med deres søn, Francis Triplett. Dette er selvfølgelig muligt, men jeg kan ikke finde nogen dokumentation for et sådant ægteskab i nogen officielle kilder, og Dr. Fletcher dokumenterer det da heller ikke. I følge Dr. Fletcher skulle Francis have forladt hende efter at de havde fået de tre børn sammen, hvorefter hun flyttede ind hos sin forsvundne mands bedsteforældre. Det lyder efter min mening sært; ikke mindst fordi Dr. Fletcher samtidigt hævder at ægtemanden først forsvandt i 1858, altså otte år efter at Lotty med børn flyttede ind hos bedsteforældrene - og i 1850 er ingen Francis Triplett registreret i området. Dr. Fletcher er efterkommer af Ann Melton og dermed af Lotty Foster, og måske er han interesseret i at vise, at Lottys børn var født inden for ægteskabets trygge favn, selv om alle samtidige historier fortalte, at de var født udenfor ægteskab. Han anfører også at Lotty var datter af en Tomas Foster, og at hun i 1858, efter at være blevet forladt, tog sit pigenavn tilbage. Dette harmonerer dog ikke med, at hun i folketællingen i 1860 er registreret som Triplett, hvilket hendes børn også fortsat er.

Når Ann Melton og offeret, Laura Foster, omtales som kusiner i visse legender, skyldes det, i henhold til Dr. Fletcher, at Anns far, Wilson Foster, var bror til Lotty Foster, men det er ikke tilfældet. Wilson Foster havde godt nok mange søskende, men ingen af dem hed Lotty, Carlotta eller Charlotte. Heller ikke hans onkler og tanter, som der også var mange af, havde børn af det navn. Faktisk forekommer navnet slet ikke i denne del af den meget store Foster familie. Det bekræfter min mistanke om, at Lotty ikke var født Foster, men var gift med én; sandsynligvis med en fætter eller halvfætter til Wilson Foster. Det kan også forklare, hvorfor en samtidig avis omtaler Ann og Laura som "fjerne slægtninge", ikke som "kusiner". Hvornår dette ægteskab har fundet sted, og hvad der siden blev af ægtemanden er vanskeligt at sige. I 1860 folketællingen står Lotty Foster som nævnt registreret som Triplett, men under retssagerne i 1866 og 1868 omtales hun konsekvent som Foster, og samme navn har hun i folketællingen i 1870. Dette samme gør hendes på dette tidspunkt hjemmeværende børn. I 1880 kaldes hun igen Triplett, hvis det vel at mærke er samme person, der er tale om, for her kaldes hun Caroline, hvilket kan skyldes en fejlhøring/skrivning fra den, der foretog optællingen. Hun bor i hvert fald hos sin søn, Marshall. Mere om Lottys børn nedenfor.

Hvis Lotty var gift med en Foster, er denne forsvundet ud af historien inden retssagen, for her omtales ingen ægtemand. Så ægteskabet kan have været ganske kort, og ægtemanden være død eller forsvundet. Da Ann blev gift med James Melton i 1858 kaldte hun sig allerede Foster og det samme gjorde hendes bror, Pinkney, da han meldte sig til sydstatshæren i 1861. Men også Pinkey var registreret som Triplett i 1860. Jeg har en ide om, at Lotty måske er flyttet sammen med sine børns far* i slutningen af 1850'erne, og at Ann derfor har benyttet hans efternavn ved sit ægteskab. Lotty og den ukendte Foster er så blevet gift umiddelbart efter folketællingen i 1860. Ægtemanden kan være død under borgerkrigen, enten som soldat eller af en af de mange sygdomme, som hærgede i den tid.

* Alle rygter fra tiden efter fortalte, at Lottys børn var "illegitime", altså født uden for ægteskab, og de ondeste rygter hævder, at alle hendes børn havde forskellige fædre. Ingen af delene kan bevises eller modbevises i dag, men det er bestemt sandsynligt, at Lotty havde fået i hvert fald de første børn med en Foster, og at de to så senere blev gift. Den slags er der mange eksempler på i området; fx havde "stamfaderen" til den velhavende del af Dula-klanen, Captain William Dula, fået fire børn med Theodocia McMullan inden de to blev gift, og hans søster, Judith, havde også flere børn med Thomas Hall inden de blev gift.

Ved folketællingen i 1860 var den da 16 eller 17-årige Ann blevet gift og var flyttet hjemmefra. Lotty boede nu alene med fem børn, Pinkney (18), Thomas (11), Martha (6), Lina (3) og en unavngivet dreng på 1 år. Alle børnene hed Triplett ligesom deres mor. I 1870 havde også Pinkney og Thomas forladt hjemmet, og Lotty boede nu (stadig alene) med tre børn, Martha, Linny og Marshall. Lina og Linny er givetvis samme person, hvis navn bare er stavet forskelligt i de to folketællinger, mens Marshall, der er angivet til at være 7 år, enten er den dreng, der ikke var navngivet 10 år tidligere, eller er født mellem de to folketællinger. Når jeg kan tro at Marshall på 7 i 1870 allerede kan have været 1 år i 1860, skyldes det, at netop folketællingen i 1870 er notorisk upålidelig, når det kommer til de registreredes alder. Ingen ved i dag, hvad der gik galt i registreringen, men noget gjorde, hvilket også ses i mange andre familier. Lotty selv, der var registret som værende 41 i 1860 er kun blevet 49 ti år senere. I 1880 bor Lotty så, nu igen under navnet Triplett, hos sin søn Marshall. Der er en del forvirring omkring familien i denne folketælling, men det vil jeg ikke gå nærmere ind i. Lotty omtales ikke i senere folketællinger, så hun er formodentlig død en gang mellem 1880 og 1900. Kun en meget lille del af opgørelserne af folketællingen i North Carolina i 1890 er bevarede, da de fleste gik tabt i en brand før 1. Verdenskrig, så hun kan have været registreret her, men i 1900 er hun i hvert fald ikke længere registreret.

Hvad levede Lotty Foster af? I alle de folketællinger, hvor hun bor alene med sine børn, er hun bare registreret som "Head of Household", altså leder af husholdningen, og der er ikke angivet noget erhverv. På tidspunktet for retssagen drev hun et lille landbrug, som de fleste andre i området, men da det var i bakkerne, hvor jorden ikke var særligt god til dyrkning, er det tvivlsomt, om hun kan have ernæret både sig selv og sin familie af det, heller ikke selv om hun havde hjælp af de hjemmeboende børn, hvilket hun selv nævnte under sagen, at hun havde. Vi ved også at hun havde mindst én ko, da det under sagen blev omtalt at Tom Dooley havde fået mælk hos hende, men heller intet tyder på at hun havde køer nok til at leve af mælkesalg. Rygter fra en senere tid, fortæller at hun levede af prostitution, og at det var årsagen til de mange børn, da man jo ikke havde særligt gode muligheder for at beskytte sig mod uønskede graviditeter. Disse rygter finder bekræftelse i et udsagn fra sønnen Thomas under retssagen, hvor han fortalte, at han en aften "tog en hest og red op til sin søster Ann". Familien havde så vidt vides ingen heste, da der absolut ikke er nævnt  i folketællingerne, hvor også den slags også blev anført, at de ejede nogen form for værdier. "En hest" lyder også for ubestemt til, at de har ejet "én hest", og rygterne mener, at han har taget "en hest", som en af hans mors kunder, var kommet ridende på. Der er imidlertid ingenting i officielle kilder, heller ikke i dokumenterne fra sagen, der kan bekræfte disse rygter, selv om de selvfølgelig kan være sande. De samme rygter fortæller også, at hun var alkoholiseret og af til drak så meget, at hun faldt om på gulvet i sin hytte. Heller ikke disse rygter kan bekræftes. Det er også muligt, at hun som så mange andre af de fattige farmere i bjergene, supplerede sin indkomst fra de små landbrug, ved at udføre tilfældige, forefaldende opgaver for de mere velstående plantageejere i dalen. Hvis det netop var skiftende opgaver, som hjælp i plantagen, hjælp ved vask, hjælp ved syning osv., ville det ikke være registreret som erhverv i modsætning til, hvis hun udelukkende havde lavet en enkelt ting, fx været "vaskekone" eller landarbejder. 

Så meget om Lotty Foster, som måske spillede en betydeligt større rolle i forbindelse med Lauras død eller i hvert fald vidste mere om mordet, end der kom frem ved retssagen. Det vil jeg vende tilbage til i forbindelse med en kommende revision af artiklen "Flere spekulative overvejelser".

Tilbage til Indholdsfortegnelsen