Tælle forekomster i flere kolonner

En interesseklub fører regnskab med, hvem der skriver indlæg til deres hobbyblad og om hvilke af foreningens interesseområder. Det kunne se således ud:

Interesse Ole Hans Niels Georg Jens
Tog 1   1    
Fly          
Skibe          
Biler   1      
Cykler     1    
Tog          
Fly       1  
Skibe   1      
Biler          
Cykler 1        
Tog     1 1  
Fly          
Skibe         1
Biler     1    
Cykler          
Tog     1    
Fly          
Skibe          
Biler         1
Cykler          

De tykke streger indikerer at her kommer en ny udgave af bladet, som udkommer fire gange årligt. Dette kan sagtens ændres til flere numre og/eller flere skribenter eller flere interesser, og det kan naturligvis også bruges til helt andre ting, der er struktureret på samme måde. Teksterne står i kolonne A, og skribenterne i kollnerne B til F. Overskrifterne i række 1.

Foreningen vil nu gerne vide, hvor mange artikler, der i løbet af året har været on hver enkelte interessse. Man er ikke interesseret i, hvem der skrev eller hvilket nummer af bladet, udelukkende antallet.

Nu noteres de fem emner i celler et sted i regnearket. I mit tilfælde i H2:H6. I I2 indsættes denne formel, der kopieres til de øvrige celler ud for de udfyldte celler i H-kolonnen:

=SUMPRODUKT(($A$2:$A$21=H2)*(($B$2:$B$21=1)+($C$2:$C$21=1)+($D$2:$D$21=1)+($E$2:$E$21=1)+($F$2:$F$21=1)))

Det giver følgende resultat

Interesse Antal artikler
Tog 5
Fly 1
Biler 3
Skibe 2
Cykler 2

Vær opmærksom på, at henvisningerne til skribentkolonnerne er samlet i en parentes, og at disse lægges sammen, og derefter ganges  med den matrix, som indeholder interesserne. '+' betyder at bare en af betingelserne skal være opfyldt for at rækken tælles med. '*' betyder, at kun hvis teksten i A-kolonnen er lig med teksten i H-kolonnen skal tallene i kolonnerne B til F lægges sammen.

- Retur til Excel -