Excel
Jeg har i tidens løb lavet en del Excel løsninger uden dog at ville beskrive mig selv som ekspert. Specielt har jeg interesseret mig en del for dato- og tidsmæssige beregninger.

Nogle af disse vil jeg gengive på denne side, hvor der også er mulighed for at finde eksempler på forskellige makroer, jeg har lavet i tidens løb. Som man vil kunne se, er strukturen på siden ændret, så de faste links ligger øverst. Desuden kommer artiklerne nu med de nyeste øverst.

Diverse makroer 
Færdige eksempler
Programmering  

YouTube videoer om Excel, Word og andet godt

Småtips 

Artikler (nyeste øverst):
Flere nye funktioner i Excel365
(Ny 26-3-23)
Nye opslags-/udvælgelsesfunktioner i Excel365
(Ny 19-3-23)
Dynamisk valg ark og celler
At bruge tegn, der normalt anvendes som jokertegn, som teksttegn i formler

Opslag i alle retninger med XOPSLAG (Kun Excel 365)
Fordele dage på måneder

Find den ældste identiske registrering
Find filnavn med formel
Søgbare dropdownlister i Excel 365 uden VBA
Mere om brugerdefineret datavalidering
Skjul Nulværdier i regneark
)
Datavalidering

LOPSLAG med flere kriterier
Skelne mellem store og små bogstaver i TÆL.HVIS og SUM.HVIS formler
Afhængige dropdownlister
Dropdownliste, hvor indholdet begrænses ved indtastning

Lidt om beregning af placering
Finde unikke værdier med en formel
Egne lister
Udfordringer med funktionen HYPPIGST() - og en løsning

Dynamisk SUMPRODUKT

Tælle forekomster i flere kolonner

SUM.HVIS på tværs af ark
Betinget formatering til markering af datoer
Sortering med billeder
Beregning af SUM og Gennemsnit i intervaller
Almindelig brug af LOPSLAG() og VOPSLAG()
"Dynamisk" SUM
Genveje til udfyldning og kopiering
Diagram baseret på frekvens
Noget om afrunding
Find første eller sidste af en given ugedag i en måned
Specielt opslag i matrix
Kompleks kopiering af simpel formel
Udregn placeringsforskel
Overføre data fra rækker i et ark til kolonner i et andet med ombytning af "overskrifter"
Sortering af data uden at "sortere"
Kopiering lodret af vandrette data via formel
Excels "hemmelige" funktion
TÆL.HVIS() til "nummereringsformål"
TÆL.HVIS() på tværs af ark
Omregn et antal timer til arbejdsuger, dage og timer
Betinget formatering med "liste"

Antal af tirsdage mellem to datoer
Hvor mange dage, er der gået siden samme registrering
Tæl tal i intervaller
Find værdi på baggrund af to andre værdier.
Finde indholdet af sidste celle i kolonneområde.
STØRSTE()/MINDSTE() og unikke værdier

Opslag via "koordinater"
Opslag i intervaller
Mere om opslag
Opslag til højre og venstre
Mere om SUMPRODUKT()
Funktion SUMPRODUKT() og lidt til.

Hvor stor en del af en periode ligger inden for et givent tidsinterval?

Dato- og tidsberegninger.