Skjul Nulværdier i et regneark

Et tilbagevendende spørgsmål handler om, hvordan man skjuler 0-værdier i et regneark. Typisk vil det være i forbindelse med formler, hvor resultatet bliver 0. Har man fx formlen =A1-B1, vil resultatet blive 0, hvis A1 og B1 er ens. Der er flere måder at undertrykke visningen af disse 0-værdier.

En måde er simpelthen at ændre Excels indstillinger, så celler, der indeholder 0, ikke vises. Det gøres under Filer - Indstillinger - Avanceret. Rul ned til gruppen Visningsindstillinger for dette regneark og fjern fluebenet fra Vis et 0 i celler, der har nulværdi, så skjules 0'erne. Problemet med denne metode er, at alle nulværdier i hele regnearket skjules, og der kan være steder, hvor man gerne vil have vist disse.

En anden løsning er at håndtere udfordringen med en formel. I stedet for at skrive =A1-B1, kan jeg ændre formlen til =HVIS(A1-B1<>0;A1-B1;""). Det kan dog være lidt "bøvlet" hvis lange formler på den måde, skal "pakkes ind" i en HVIS funktion, som fx denne (og de kan være endnu længere):

=HVIS(HVIS(ER.FEJL(INDIREKTE("Ark1!"&ADRESSE(SAMMENLIGN($A3;Ark1!C$3:C$8;0)+2;1)));"";INDIREKTE("Ark1!"&ADRESSE(SAMMENLIGN($A3;Ark1!C$3:C$8;0)+2;1)))=0;=HVIS(ER.FEJL(INDIREKTE("Ark1!"&ADRESSE(SAMMENLIGN($A3;Ark1!C$3:C$8;0)+2;1)));"";INDIREKTE("Ark1!"&ADRESSE(SAMMENLIGN($A3;Ark1!C$3:C$8;0)+2;1)));22)

Den sidste måde, jeg vil omtale, er at formatere cellerne til ikke at vise nulværdier. Marker derefter cellerne, der skal formateres. Højreklik og vælg Formater celler eller brug genvejstasten Ctrl+1 (man kan også gå via fanebladet Hjem, og klikke på den lille firkant nederst til højre i gruppen Tal. I dialogboksen, der nu vises, skal man klikke på Brugerdefineret. Her kan man så indtaste det format man ønsker. Der kan indtastes op til fire "argumenter" for formateringen. I rækkefølge er de:

Postive tal;Negative tal;Nulværdier;Tekst

Jeg vil i senere tip fortælle mere om, hvordan man kan udnytte brugerdefinerede formater til lidt af hvert. Men i dette eksempel vil jeg gerne formatere positive tal uden decimaler og med tusindadskiller, negative tal på samme måde og nulværdier skal altså skjules. Indtaster jeg således #.##0;-#.##0, vil de positive og negative værdier blive vist som ønsket, men nulværdierne vises stadig.For at skjule dem, skal jeg sætte et semikolon til sidst, for at indikere at også nulværdier skal formateres, men alts uden at angive et format. Det betyder at de ikke vises i cellen: #.##0;-#.##0;

Argumenter kan udelades, mens skal så alligevel have deres semikolon. Taster jeg fx  #.##0;; vises kun positive værdier og ;-#.##0; viser kun negative værdier, og der er som sagt mange forskellige muligheder for at bruge Brugerdefineret format, som jeg vender tilbage til i kommende tip.

-Tilbage til Excel -