Endnu en udokumenteret teori

Da jeg for nogle år siden besøgte Wilkes County, hørte jeg en udlægning af begivenhederne, som jeg ikke har hørt igen, hverken før eller senere, og jeg har heller ikke kunnet finde den på internettet eller andre steder. Måske er den opfundet af den mand, der fortalte mig den, men lige som de øvrige legender, kan også denne indeholde elementer af sandhed. Når jeg har valgt at bringe den her, er det fordi den på en eller anden måde kan siges at give endnu en grund til, at Ann eventuelt tilstod – hvad hun nu end tilstod.


Teorien er baseret på en formodning om at mordet blev begået af Ann Melton, og at Pauline Foster kendte til det, men uden at Tom Dooley vidste noget om det. Et eller andet vidste de to piger i hvert fald om forbrydelsen. Deres udsagn i forbindelse med slagsmålet hos Mrs. James Scott gør dette helt klart, og det uanset om Pauline Fosters vidneudsagn eller Mrs. Scotts vidneudsagn fortæller sandheden. Ifølge begge vidneudsagn, altså også sit eget, indrømmede Pauline indirekte, at hun var skyldig: "Du stikker lige så dybt i det som jeg" kan kun fortolkes derhen, at Pauline mente at både hun og Ann var involverede i mordet i et eller andet omfang. Og ifølge Mrs. Scott indrømmede Pauline først at have begået mordet, og tilføjede så at Ann var lige så skyldig som hun selv var. Omvendt var det Ann, der vendte tilbage til Mrs. Scott og indrømmede, at hun havde ”skaffet sig af med sin bedste ven”. Så noget tyder på, pigerne var involverede på en eller anden måde. Derimod var der altså ingen af dem, der på noget tidspunkt involverede Tom Dooley, bortset fra da Pauline – noget overstadig påstod, at det VAR hende og Tom, der havde myrdet Laura, og at de nu skulle se at få myrdet nogle flere.

Ifølge denne teori var Ann Melton virkeligt forelsket, men ikke kun i Tom.  Hun var også forelsket i Laura Foster. Hvor man i et område med rimeligt liberale holdninger til sex mellem mænd og kvinder kunne acceptere et forhold på tværs af ægteskabelig status, var et seksuelt forhold mellem to kvinder bestemt ikke accepteret. Hvis Ann og Laura derfor ville leve sammen, ville de være nødt til at stikke af sammen til et sted, hvor de ikke var kendt, og hvor de kunne bo sammen under påskud af at være fx søstre, uden at nogen ville mistænke dem for at være mere end det. Under alle omstændigheder havde de besluttet at stikke af sammen, og de skulle mødes ved Bates Place.

Dagen før ville Ann tage afsked med Tom Dooley, uden at han skulle vide, at det var en afsked, så hun bad ham om at skaffe noget spiritus, så de kunne hygge sig ude i naturen mens Pauline Foster hyggede om hendes mand hjemme i huset. Netop denne del af teorien må være baseret på et forhold, som nævnes i flere legender, men ikke i nogen officielle papirer, nemlig at Pauline Foster passede Ann Meltons ægteskabelige forpligtelser, mens Ann tog sig af Tom Dooley (og måske altså Laura Foster). Desværre blandede Anns mor sig i hyggen, da hun inviterede sig selv med til at dele spiritussen, så det blev så som så med afskeden. Derfor var Ann ganske irriteret, da hun vendte hjem til huset tidligt om morgenen. Hun gik godt nok i seng, men stod op kort efter og sneg sig mod Bates Place. Desværre havde Pauline Foster set at hun gik, og hun fulgte efter hende.

Ved Bates Place mødtes Ann og Laura, men Ann var stadig irriteret over ikke at have fået taget "den rigtige" afsked med Tom, så hun var ikke klar til at rejse. Laura derimod havde taget alle sine vigtige ejendele med på hesten, og var ikke til sinds at vende tilbage til sit hjem. Det udviklede sig til et skænderi og under dette tog en af pigerne en kniv frem, som de så kom op at slås om. Slagsmålet endte med at Laura blev stukket i brystet med kniven. Da Ann opdagede, hvad hun havde gjort gik hun i panik, og ville gå efter hjælp. Imidlertid opdagede hun Pauline, som havde overværet det hele, og Pauline, som mente at hun nu kunne "få en klemme på" Ann, overtalte hende til ikke at gøre det, da hun ikke ville blive troet, når hun forklarede at det var et uheld. I stedet skulle de skjule liget, og så senere vende tilbage for at begrave det.

I løbet af fredagen "lånte" Pauline hakken af Tom Dooley, som hun vidste, var småsyg (efter nattens druktur) og næppe ville bruge den mere den dag. Om aftenen var der "fest" hos Meltons og Pauline benyttede lejligheden til at få Thomas Foster til at drikke en hel del. Da de øvrige var gået, gik hun i seng med ham, og da han var faldet i søvn stod hun og Ann op, og gik ud til det sted, hvor Lauras lig var skjult. De brugte hesten til at transportere Lauras lig væk fra mordstedet, og op over den bakkekam, som lå mellem mordstedet og Dulas hjem. Her gravede de et hul, så godt de nu kunne og lagde Lauras lig i det, dækkede det til, og mens Ann gik tilbage til sit hjem, førte Pauline hesten tilbage i nærheden af Bates Place, hvor hun bandt den til et træ inden hun selv gik hjem.

De to pigers viden gik dem på nerverne, hvilket til sidst førte til skænderiet og slagsmålet hos Mrs. Scott og havde givet anledning til andre småskænderier i perioden op til. Til sidst blev Pauline så træt af skænderierne, at hun valgte at vende tilbage til sit hjem i Watauga County. Da mistanken – ud over Tom Dooley – også begyndte at rette sig mod Ann (ikke Pauline), tog hun til Watauga sammen med Sam Foster og overtalte Pauline til at følge med tilbage til Elkville. Da Pauline selv kom under mistanke og blev arresteret, skyndte hun sig at skyde hele skylden på Ann Melton – og Tom Dooley, som faktisk ikke vidste noget om, hvad der var foregået. Hun havde ikke noget problem med at føre eftersøgningsholdet til graven, som hun selv havde været med til at grave.

Resten af historien kender vi, bortset fra, at ifølge denne version, var det Ann, som – måske ved hjælp af kvindelig charme – overtalte James Horton (så er han inde i billedet igen), til at skaffe Tom en god advokat, fordi hun faktisk havde medlidenhed med ham – dog ikke nok til selv at tilstå.


Sådan lød historien altså. Det var Ann, der dræbte Laura (uagtsomt), og det var Pauline, der hjalp hende med at skjule liget. Denne historie frikender fuldstændigt Tom, men kan der overhovedet være noget om den? Jeg har i en tidligere artikel afvist at Ann Melton kunne være morderen, og i samme artikel afviste jeg at det kunne være Pauline. Til gengæld vil jeg indrømme at en sammensværgelse mellem de to piger var mulig. Er der andet, der taler for eller i mod teorien om at Ann myrdede Laura og at Pauline vidste det?

Tidsplanen (altså lejlighed) har jeg været inde på i ovennævnte artikel. Men denne mangel på lejlighed er baseret på at vidnet Pauline Foster talte sandt, da hun fortalte, at Ann kom hjem en time før midnat og blev i sengen resten af dagen, mens hun selv var i marken og så majs. Da hun kun omtalte i retten, at hun ville have kunnet se Tom Dooley, hvis han var kommet fra Bates Place, er det muligt at James Melton arbejdede et sted, hvor han ikke kunne se det. Der er derfor ingen, som kan sige med sikkerhed om Ann og Pauline begge forlod stedet fredag morgen, og derfor havde mulighed for at møde og dræbe Laura. Vi ved derimod, at de ikke kan have begravet liget på det tidspunkt, for da først Wilson Foster, senere Tom Dooley og George Washington Anderson besøgte huset omkring kl. otte, lå Ann i sin seng, og Anderson bekræfter at hendes sko var våde.

Kunne de have flyttet liget fredag aften? Ja, lejlighed kunne de nok skaffe sig. James Melton interesserede sig tilsyneladende ikke for Ann Meltons færden og Pauline Foster har formodentlig kunne drikke en ung Thomas Foster så meget under bordet at hun efter at have været i seng med ham, kunne stå op uden at han vågnede. Men ifølge læger ville liget på dette tidspunkt være ramt af rigor mortis og dermed nærmest umuligt at flytte, så det lyder ikke sandsynligt. De kan til gengæld have ladet liget ligge i flere dage til rigor mortis var forsvundet igen. Under hele sagen, var der ingen, der interesserede sig for, hvad de to lavede fx om mandagen efter mordet. De ville så ikke have haft hesten til hjælp, men måske indviede de Thomas Foster i sagen. Ann var hans søster, han var tilsyneladende lun på Pauline, og han havde ifølge sit eget vidneudsagn adgang til en hest.  Det kunne også være en forklaring på, hvorfor han var så ivrig efter at antyde, at Tom havde været ved Bates Place i løbet af fredagen.

Men hvorfor skulle Tom så tilstå (hvis han altså gjorde det, se artiklen om Toms tilståelse)? Igen vender jeg tilbage til det forhold, at den eneste person, jeg umiddelbart ser en grund til, at Tom skulle ønske at beskytte, var Ann Melton. Måske overtalte Ann ham til at hjælpe, eller måske overtale en anden ham til at hjælpe Ann, fx forsvareren Allison, Anns mand, James, eller måske Pauline eller Lotty Foster. Vi ved desværre ikke om nogen besøgte Tom i fængslet i Statesville og i givet fald hvem. Hvis Tom selv skrev tilståelsen, gjorde han det så sent (nemlig efter at det var blevet opdaget, at han havde filet lænkerne over), at han vidste at der nu ikke var nogen udvej for ham selv. Det forklarer imidlertid hverken ordlyden af sedlen, eller kravet om hemmeligholdelse.

Er tanken om et forhold mellem Laura Foster og Ann Melton mulig? Bestemt. De to kendte hinanden og var måske fjernt beslægtede. De var nogenlunde lige gamle, og var begge kendt for at være seksuelt aktive. Ann havde jo tilsyneladende ifølge vidnerne af og til seksuelt samkvem med Pauline og Tom sammen, så måske havde hun også med Pauline alene, og ligeledes med Laura. Det kunne også forklare, hvorfor hun selv var så vred på Laura på grund af sygdommen, som hun havde fået, måske via Tom Dooley, måske direkte fra Laura – eller også havde hun fået den fra Pauline og så smittet både Laura og Tom? Og havde Laura et forhold til en anden kvinde, oven i købet en gift kvinde, kunne der nok være årsag til at stikke af hjemmefra, hvis de to ville være sammen, som omtalt ovenfor.

Så jo, teorien er bestemt mulig, men jeg må indrømme, at jeg ikke finder den sandsynlig. Havde der været generelle rygter om, at Ann var til både mænd og kvinder, ville det givetvis være kommet frem under retssagen. Og i hvert fald ville det nok være nævnt i flere legender, med mindre man simpelthen fandt det så pinligt, at man har udeladt det. Så nej, efter min mening ville Ann og Laura ikke løbe væk sammen, og Ann myrdede ikke Laura.


Tilbage til Indholdsfortegnelsen