"Vidste du det" - 2019

Dette er et arkiv over mine opdateringer af unødvendig paratviden; eventuelle billeder vises ikke her. De nyeste opdateringer tilføjes først i arkivet.

Vidste du det 2015
Vidste du det 2016
Vidste du det 2017
Vidste du det 2018

24-3-19
At Oasis Bordello Museum i Wallace, Idaho var et fungerende bordel helt frem til 1988?
Den lille - tidligere sølvmineby - Wallace i det nordlige Idaho, er nok mest kendt for et kloakdæksel, der meddeler at dette er universets crntrum. Imidlertid har byen også et bordelmuseum, Oasis Bordello Museum. Helt frem til 1988 var dette et fungerende bordel, med fdlere damer og en blomstrende forretning. I 1988 fik de arbejdende kvinder imidlerti nys om, at FBI planlagde et besøg på bordellet (ikke firretningsøjemed,. i hvert fald ikek den slags forretning, som damerne gav sig af med), så de pakkede sammen og forlod såvel bordel som by.

Da de forlod stedet efterlod de de fleste af deres ejendele, inklusive snavset service i vasken, tøj, makeup, hjælpemidler osv. Det er disse genstande, der i dag udgør museet, hvor man også kan se et skilt med priserne for diverse ydelser, foruden varigheden af disse, samt en samling a minuture, der kunne tilkendegive når en kundes tid udløb.

Oprindeligt var der fem bordeller i byen, men Oasis var det sidste, der var tilbage, da de andre lukkede omkring 1973. I 1993 blev bygningen købt af en kvinde, der altså besluttede at indrette huset som museum. Om hun var en af de tidligere ansatte melder historien desværre ikke noget om.

Wallace, der ligger lige ved Interstate Highway 90 blev i øvrigt brugt som kulisse i katastrofefilmen Dante's Peak, men det havde ikke noget med bordellet at gøre.


17-3-19
At Ertholmene er Danmarks eneste skærgård?
Ertholmene er en øgruppe nordøst for Bornholm. Den tæller de to beboede øer, Christiansø og Frederiksø, der er forbundet med en gangbro. her er der - populært sagt - bygget bro over Østersøen. Der bor godt 80 mennesker på de to beboede øer, der direkte hører under Forsvarsministeriet og altså ikke er en del af en kommune.

Udover de to beboede øer findes en række ubeboede holme og skær (deraf skærgårdsbetegnelsen), hvoraf Græsholm er den største - og den næsttørste ø i øgruppen efter Christiansø. Græsholm er udlagt som fuglereservat og er hjemsted for en stor koloni af alke. På øen finder man også kolonier af lomvier og sølvmåger.Også Lilleø er en del af et fuglebeskyttelsesområde men i modsætning til Græsholm, er der adgang til øen, på visse tidspunkter af året.

Udover disse øer omfatter Ertholmene Høgebur, der kun er synligt ved lavvande, Tyveskær, Vesterskær og Tat. Sidstnævnte er omgivet at 10 meget små skær med navne som Loen, Kalven og Firken. På Tat findes en bestand af gråsæler, der har holdt til på øen i omkring 10 år.

Endelig omfatter øgruppen nogle små skær kaldet Østerskær, der er Danmarks østligste punkt beliggende ca. 300 m øst for Christiansø.


10-3-19
At der blev brudt kalk i Karlstrup Kalkgrav frem til 1975?
Karlstrup Kalkgrav ligger i Solrød Kommune omkring 30 km sydvest for Københavns centrum. Kalkgraven ligger umiddelbart uden for Karlstrup Landsby, og på det 30 hektar store område, begyndte man at bryde kalk allerede i 1843. Kalkgraven blev efterhånden overtaget af cementvirksomheden Aalborg Portland, som opgav brydningen i 1975. Siden har området været udlagt som rekreativt område og indgår som en del af Karlstrup Skov.

I kalkgraven ligge en 14 m dyb sø, der regnes som den klareste sø på Sjælland. For at holde en konstant vandstand i søen på fire meter under niveauet i Køge Bugt, pumpes årligt ca. 600.000 m3 vand ud i bugten.


3-3-19
At 2007 var første gang de samme to hold spillede finale i Major League Soccer, som året før?
Finalen i Major League Soccer (MLS) i 2007 blev spillet mellem New England Revolution og Houston Dynamo, Dynamos vandt finalen 2-1. De samme to hold havde mødt hinanden i finalen i 2006, og det var første gang i turneringens historie, at de samme to hold spillede finale to år i træk. Dynamos havde også vundet året før. Til gengæld var det 3. gang i træk at Revolution tabte finalen.  Finalen i 2007 lev spillet på Robert F. Kennedy Memorial Stadium i Washington DC under overværelse af knap 40.000 tilskuere.

Det første hold, som vand to år i træk (men over forskellige modstandere) var D.C. United, der vandt i 1996 og 1997 over henholdsvis LA Galaxy og Colorado Rapids.

Den seneste finale i 2018 blev vunder af Atlanta United FC over Portland Timbers.


24-2-19
At selv om præriemågen har hjemme på det amerikanske kontinent er den også observeret i Danmark?
Præriemågen, eller som den kaldes på engelsk Franklin's Gull, hører hjemme på det amerikanske kontingent. Mågen yngler i de centrale canadiske provinser og i det nordligste centrale stater i USA. Om vinteren trækker den syd på og overvintrer i Argentina, Chile og Peru og også i Caribien, men den er også observeret i Danmark fra 2005. Den er sandsynligvis "blæst" til Danmark af de vindsystemer der følger en tropisk orkan i Caribien, og den er observeret sammen med hættemåger, som den da også ligner.

Der er tale om en lille måge på kun mellem 32 og 36 cm fra næb til halespids. Første del af det latinske navn, Leucophaeus pipixcan, kommer fra oldgræsk leukos, "hvid" og phaios, "mørkladen", og anden del af navnet kommer fra nahuatl sproget (også kaldet aztekisk), som tales af nogle stammer af oprindelige beboere i Mexico, og er simpelthen en betegnelse for små måger.


17-2-19
At 2. februar var det kyndelmisse, for den dag var den halve vinter gået?
Den 2. februar fejrede man i den kristne verden Kyndelmisse, som ikke længere er en helligdag i Danmark. Det var en af de helligdage, der blev afskaffet v ed Helligdagsreformen i 1770. Navnet kommer fra latin, "missa candelarum", "lysmesse", og det, der fejres er, at nu er halvdelen af vinteren gået i hvert fald pr. definition. Dagen kaldtes også "kermesse" eller "kørmesse" og i Danmark blev navnet forvansket til Kjørmes Knud, efter "Kyndelsmisses Knude, som var en indikation af, at denne dag ofte var meget kold.

Kyndelmisse kendes fra Steen Steensen Blichers sang, "Detv er hvidt derude", hvor det i første vers hedder:

"Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.
"

Udtrykket "Kjørmes Knud" kendes fra sangen "Sneflokke kommer vrimlende" af Jeppe Aakjær, hvor sidste vers lyder:

"Og Gammelmor i Klokkerne
med Huen og Graalokkerne,
hun haler op i Sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er Kaalen liggende,
og nu staar Tjørnen stikkende
og spidder Sne paa Piggene,
og nu kom Kjørmes-Knud!
"


10-2-19
Ingen opdatering grundt arbejde


3-2-19
At den tyske komponist Felix Mendelsohnville være blevet 210 år den 3. februar 2019?
Jakob Ludwig Felix Mendelsohn Bartoldy, bedre kendt som Felix Mendelsoh, blev født den 3. februar 1809 i Hamborg i Tyskland. Da han blev født, var der ingen, der vidste, at han ville blive en berømt komponist. Mendelsohns far var bankmand, og hans bedstefar var filosoffen Moses Mendelshon, som vazr død allerede i 1786, mange år før Felix kom til verden. Hans mor var søster til diplomaten Jacob Salomon Bartoldy. Ikke just familieforhold, der pegede på musikken som levevej. Felix var oprindeligt født som jøde, mens hans forældre forkastede den jødiske tro og de og familiens børn blev døbt i den reformerte kristne kirke.

Først da han var seks år gammel begyndte han at få¨klaverundervisning, og undervejs blev Mendelsohn interesseret i Bach og barokmusikken. Men det var først senere. Han gav sin første offentlige koncert, da han var ni år gammel, og nogenlunde samtidigt begyndte han at komponere. Men nok om det.

Mendelsohn komponerede adskillige værker, og oplevede (hvis han altså ikke havde vøret død i næsten 100 år - han døde allerede i 1847) at blive forbudt under nazistyret i Tyskland på grund af sin jødiske oprindelse, selv om familien altså havde skift tro kort efter at Felix blev født - og han var fx aldrig blevet omskåret - men sådan kan det gå, når fanatikere kommer til fadet.

Mendelsohn havde dog også kritikere, som kritiserede hans musik af andre årsager, fx skuespilforfatteren og aktivisten, Bernard Shaw, der klagede over "hans konventionelle sentimentalitet og hans foragtelige oratorie-falbyden". Wilfrid Mellers, engelsk musikkritiker og selv komponist klagede over  hans "falske religiøsitet, som afspejler et element af ubevidst humbug i vores moral". Der var dog også positiv kritik, som fx den italienske pianist og komponist Ferruccio Busoni (som var døbt med den imponerende navn Ferruccio Dante Michelangiolo Benvenuto Busoni). Busoni skrev om Mendelsohn, at han var "en mester af ubestridt storhed og arvtager efter Mozart". Kendte musikvirtuoser som fx Anton Rubinstein and Charles-Valentin Alkan havde ofte Mendelsohn på deres program.


27-1-19
At i sangen "Bonny Bunch of Roses" referer titlens blomsterbuket til England, Skotland og Irland?
Sangen Bunny Bunch of Roses er en britisk folkesang, der kendes i hvert fald tilbage fra 1881. Teksten er formodentlig skrevet af en i dag ukendt irsk forfatter. Sangen handler om Napoleons felttog mod Moskva og udspiller sig som en dialog mellem hans søn, Napoleon II og dennes mor, Marie Louise, Hertuginde af Parma. Teksten viser sympati for Napoleon, men er tydeligvis britisk national, da den antyder at det fejlslagne felttog skyldtes at Napoleon glemte at tage "The Bonny Bunch of Roses, altså England, Skotland og Irland i ed. Sangen afspejler sandsynligvis, selv om det ikke fremgår direkte, at irerne var splittede i spørgsmålet om Napoleon. Mange irere deltog på britisk side i krigene mod Napoleon, men mange var også forbitrede på England, som havde erobret Irland, og det vidste Napoleon (på samme måde som der på hans fødeø var en stor bitterhed mod Frankrig). Napoleon støttede derfor et irsk oprør mod England, som dog var nærmest dødsdømt på forhånd. Omvendt støttede England et korsikansk oprør mod Frankrig.

Da den unge Napoleon II siger til sin mor, at når han bliver gammel nok, vil han rejse en talrig hær og undertvinge "the bonny Bunch of Roses", svarer Marie Louise:

Oh, son, speak not so venturesome;
For England is the heart of oak;
Of England, Scotland, and Ireland,
The unity can ne'er be broke.
And think you on your father,
In the Island where he now lies low,
He is not yet interred in France;
So beware of the bonny Bunch of Roses, O.

En glimrende version af sangen blev indspillet af June Tabor og Oysterband i 2011, og den kan høres på YouTube.


20-1-19
At de københavnske forstæder, Rødovre og Hvidovre har navn efter farven på deres kirker?
Oprindeligt var navnet "aworthæ" eller "awartha", der kan betyde "et bevogtet sted ved åen" eller  "åbrinken". Sandsynligvis dækkede betegnelsen kun over en enkelt storgård, og præcis hvor den lå, vides ikke i dag. Efterhånden voksede ikke én, men to landsbyer op, som havde dette navn - måske have den oprindelige gård ligget ved Harrestrup Å mellem de to senere sogne. De to landsbyer blev derfor til "Aworthæ ofræ" og senere til "Ovre Øvre" og Ovre Ydre".

Da det kunne være besværligt med disse navne, blev de i folkemunde opkaldt efter farven på deres kirker og "Overe Øvre", som også blev kaldt "Overe ved dammen" blev derfor til Rødovre og det tidligere "Ovre Ydre" blev til Hvidovre. Det gamle navn, "awartha" er i dag bevaret dels i boldklubben Avarta fra Rødovre og dels i navnet på osten Havarti, som dog har sit navn fra Havatigården i Holte. Denne er til gengæld opkaldt efter en af de tidligere ejeres hjemsted, nemlig Hvidovre.


13-1-19
At Australian Open er den yngste af de fire Grand Slam turneringer i Tennis?
Australian Open blev spillet første gang i 1905. Den ældste af de fire Grand slam turneringer, der også er verdens ældste tennisturnering er Wibledon eller som den rettelig hedder "The Championships" har været spillet siden 1877, US Open eller "United States Open Tennis Championships" siden 1881 og French Open, "Championnats Internationaux de France de Tennis" siden 1891.

De første vindere af Australian Open var Rodney Heath hos mændene, som vandt igen i 1910.Kvinder kom først med i turneringen i 1922 og her vandt Mararet Molesworth, som også vandt året efter. Seneste vindere er Roger Federer hos mændene og Caroline Wozniazcki hos kvinderne. Dermed blev Caroline Wozniacki den første dansker, der vandt en Grand Slam i seniorrækkerne.

Tre har vundet mesterskabet seks gange hver hos herrerne, Roy Emerson mellem 1961 og 1967, Roger Federer mellem 2006 og 2018 og Novo Djokovic mellem 2008 og 2016. Hos kvinderne har Margaret Smith Court en klar rekord med 11 sejre mellem 1960 og 1973, deraf syv i træk. På andenpladsen kommer Serena Williams med 7 mesterskaber mellem 2003 og 2017 og nummer tre er Nancye Wynne Bolton, der vandt seks gange mellem 1937 og 1951.


6-1-19
At første gang kaffe kom til Danmark var i 1665?

Kaffen kom til Europa omkring 1515 fra Arabien, men der gik omkring 150 år før den nåede Danmark i 1665. På det tidspunkt var der allerede ca. 3.000 såkaldte "kaffehuse" i England, hvor det første blev åbnet i Oxford i 1650. Fra kaffen første gang kom til Danmark gik der mere end 150 år før kaffedrikning var udbredt til større dele af befolkningen.

Selve ordet "kaffe" kommer via adskillige sproglige omskrivninger over blandt andet tyrkisk og italiensk fra det arabiske ord "qahwah", som oprindeligt refererede til en speciel slags vin, som sagdes at kunne understrykke sultfornemmelse." Ikke at føle sult" hedder på arabisk "qahiya". En anden forklaring er den oprindelige betydning havde udgangspunkt i ordet "quwwah", som betyder mørk. Under alle omstændigheder stammer ordet fra arabisk, selv om kaffeplanten stammer Ethiopien, og det første land der dyrkede og eksporterede kaffen var Yemen.


- Retur -