Mest til elever

På denne side kan du finde artikler, som nok mest interesserer elever og eller studerende på de uddannelser, jeg underviser på. Det kan være fra HGs over Hovedforløb til Akademiuddannelsen. Siden vil efterhånden blive inddelt i nogle emner, men i første omgang ligger her bare nogle artikler, som kan være relevante i forbindelse med skrivning af projekter. Artiklerne skal ses som forslag eller tips, og er ikke den eneste sandhed. Spørg altid underviser, om der stilles specielle krav i konkrete tilfælde.

Syv spørgsmål, du bør stille dig selv, inden du vælger projektemne til din fagprøve.
Valg af projektemne og emneformulering ved fagprøven til kontoruddannelserne.

SWOT analyser - lav dem nu rigtigt
Om citater, henvisninger og litteraturfortegnelse. (PDF-fil).
Mundtlig fremlæggelse af fagprøver (PDF-Fil)
Kildesøgning, -kritik og teorivalg (PDF-Fil)
Studieteknik (PDF-Fil) - oprindeligt skrevet til akademiuddannelsen i kommunikation.
Lidt om Bruxelles - hvis du vil vide noget inden Studieturen
 

YouTube videoer, om Excel, Word og andet godt

Hovedforløbselever vil kunne finde meget mere inspiration på Esben Buchwalds side Specialer.dk