Microsoft Office  - How to

På denne side finder du nogle vejledninger til at løse forskellige opgaver eller udføre forskellige funktioner i Officepakken, primært til version 2007. Vejledningerne er udarbejdet til nogle af mine elever i forbindelse med overgangen fra Office 2003 til 2007, og de afspejler derfor typisk, hvad eleverne har haft interesse i/behov for at vide. og Excel, færrest under Word og Access. De to sidstnævnte er til gengæld righoldigt repræsenteret andre steder på disse sider.

Nogle ting, kan måske endda gøres nemmere, end her anført, men metoderne løser dog opgaverne. Alle vejledninger er i PDF format og kan frit downloades og anvendes (på eget ansvar).

Artiklerne mærket med * handler om helt grundlæggende brug af Excel.

** Er en kopi af en artikel, jeg oprindeligt skrev til Eksperten.dk, men efter at guider blev fjernet, har lagt den her i stedet. En del af artiklens indhold kan genfindes i artiklerne Dato- og Tidsberegninger og Hvor stor en del af en periode ligger inden for et givent tidsinterval under Microsoft Office - Excel.

How to do it on tables
(Access)
How to do it in rows and columns (Excel) How to do it in Word and pictures (Word) How to do it on screen (PowerPoint)
Introduktion til Access 2007 Brug Indsæt funktion - værktøjet Indholdsfortegnelse og stikordsregister I gang med PowerPoint
Database, tabeller og relationer Funktioner med enkel struktur Fodnoter Skabeloner og diasmasters
Forespørgsler Betingede funktioner Brevfletning med Excel og Access Brug af skrift i PowerPoint
Rapporter og formularer Andre funktioner til dataanalyse Foldere og flyers (nu m. Publisher 2010) Farver med mere
  Dataanalyse med SUMPRODUKT() Krydshenvisninger og bogmærker Tegninger og clipart
  Beregninger med tabelfunktionen   Fotografier
  Matrixformler og matrixkonstanter   Animationer, Film og lyde
  Introduktion til Regneark*   Overgangs- og opbygningseffekter
  Almindelige funktioner i Excel*   Hyperlinks
  Redigering af Excel regneark*   Om at flytte filer med kæder
  Formatering af Excel regneark*   Den sidste afpudsning
  Udskrift af regneark*   Links til PowerPoint sider
  Introduktion til diagrammer*    
  Brug af Listefunktioner i Excel.    
  Dato og tidsberegninger i Excel**