Cherokee-indianerne

Et emne, som jeg "kun" har interesseret mig for de seneste 10 år er cherokee indianerstammen i USA. Jeg har faktisk skrevet en del om denne stamme, men har endnu kun lagt to "sølle" historier på denne side. Begge under Historie(r). Til gengæld har jeg været ophavsmand en del artikler om stammen og dens medlemmer på den danske udgave af Wikipedia. Jeg vil sandsynligvis forsætte med at skrive artikler om stammen på Wikipedia, men nu får de altså også deres eget punkt her på min egen hjemmeside.

Stammen havde oprindeligt hjemme i den sydøstlige del af det nuværende USA, men i 1820'erne og ikke mindst i slutningen af 1830'erne blev det meste af stammen tvangsforflyttet til det såkaldte indianerterritorium i det nuværende Oklahoma. Tilbage i de østlige stater findes nu kun ca. 13.000 cherokees, hvoraf ca. 8-9.000 bor inden for de 214 km2, der udgør det såkaldte Qualla forvaltningsområde i North Carolina. Området kaldes ofte for cherokee-reservatet, men der er ikke tale om et reservat i almindelig forstand. I modsætning til de fleste andre indianerreservater, som ejes af den føderale regering og stilles til rådighed for indianerne, ejer cherokeerne selv deres jord, selv om denne administreres af Bureau of Indian Affairs. Den gruppe af cherokeer, der bor i North Carolina kaldes Eastern Band of Cherokee Indians. Den er en af tre grupper, som er anerkendt af den føderale regering. Regeringen anerkender også to andre grupper, Cherokee Nation og United Keetoowah Band of Cherokee Indians, der begge bor i Oklahoma. Desuden findes der nogle mindre grupper, godkendt af statslige men ikke føderale myndigheder i Georgia og Alabama. Desuden lever der selvfølgelig en mængde cherokeer spredt ud over det meste af USA.

Hvor mange stammen tæller i dag, er noget usikkert. De tre føderalt anerkendte grupper tæller til sammen godt 200.000 medlemmer. Dertil kommer så de statsligt anerkendte grupper samt de øvrige cherokeeer, de lever rundt omkring. De fleste kilder mener, at der er mellem 300.000 og 350.000 cherokeer i dag. Imidlertid er der også kilder, der medtæller alle, der bare et sted i deres slægt har en cherokee. I så fald er tallet omkring 700.000. Stammens medlemmer var dem, der af alle USA's stammer indgik flest blandede forhold (ægteskab/samliv), ikke mindst med de hvide. Uanset hvordan man tæller anses stammen i dag for at være USA's største stammen af oprindelige amerikanere. På de underliggende sider, vil jeg efterhånden fortælle mere om denne meget interessante gruppe af mennesker.

Cherokee'ernes oprindelse
Stammens navn

Stammens organisation og daglige liv
Klansystemet og familien
Cherokee'ernes krige, 1. del

Cherokee'ernes krige, 2. del
Cherokeestammens sprog
Cherokeernes krige mod de hvide, 1. del
Cherokeernes krige mod de hvide, 2. del
(Ny 5-1-20)