Jesus

Hvornår blev Jesus født?
Hvor blev Jesus født?

Betlehemsstjernen
De 12 apostle
Barabbas-myten
Den sidste nadver og Jesus arrestation
Retssagen mod Jesus
Korsfæstelsen
Opstandelsen
Var Jesus gift?
Var Jesus en fattig tømrer?
Den store Konspiration
Hvem var de mange Maria'er 
Miraklerne
(Ny 11-3-18)

Lad mig straks slå fast, at på trods af titlen, handler disse sider på ingen måde om religion.

Engang i 70'erne faldt jeg tilfældigvis over Erik Nørgaards bog, "Partisanen Jesus", som jeg fandt særdeles interessant, selv om jeg ikke var enig med forfatteren i alle synspunkter. I begyndelsen af 80'erne kom så Henry Lincoln, Richard Leigh og Michael Baigents bog Det Hellige Blod, Den Hellige Gral, som ikke fik nogen større opmærksomhed på det tidspunkt. Bogen satte dog mig i gang med selv at studere emnet "Jesus" nærmere. I første omgang ved, med god hjælp fra mit lokale folkebibliotek at gennemlæse de fleste af de referencer, som forfatterne til Det Hellige Blod... anførte. Senere har jeg læst adskillige andre bøger om emnet, og jeg har gennemlæst såvel Det Gamle Testamente som Det Nye Testamente samt adskillige af de apokryfe skrifter adskillige gange siden.

Tilbage i 80'erne begyndte jeg at tage noter. Jeg havde en ide om, at jeg måske selv ville skrive en bog om emnet, Jesus. Ikke som religiøs figur men som historisk person. Af en eller anden grund gik disse noter i glemmebogen igen, indtil jeg for nyligt faldt over nogle af dem under en oprydning. Det er disse noter, jeg har prøvet at omskrive til noget mere læsbart. Nogle er forsøg på at fortolke informationerne i specielt Det Nye Testamente, mens andre er mine egne overvejelser om, hvad det var, der foregik dengang for godt 2000 år siden i det område, som vi i dag kender som Palæstina.

Artiklerne vil komme på siden efterhånden som jeg får dem redigeret. Derfor har jeg heller ikke på nuværende tidspunkt fastlagt strukturen på siden. Den første artikel handler om, hvornår det hele egentlig foregik.

Jeg er helt klar over, at der er rejst spørgsmålstegn ved, om Jesus overhovedet har levet. De fleste forskere er dog enige om, at Jesusfiguren i Det Nye Testamente, er baseret på en virkelig person, så det går jeg også ud fra i de artikler, der efterhånden vil komme på disse sider.